ข้อมูล อบต.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ในตำบล

ผลิตภัณฑ์ในตำบล

เซรามิกบ้านหาดส้มแป้น

ดินขาวเป็นดินที่อยู่ในจังหวัดระนองที่ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เดิมที่ตำบลนี้มีการการทำเหมืองแร่ดีบุกในระหว่างที่มีการฉีดเหมืองเพื่อนำแร่ดีบุกขึ้นมาใช้จึงพบดินขาว ได้มีการส่งดินไปวิจัยและผลการวิจัยพบว่าเป็นดินขาวที่ดีที่สุดในประเทศไทย เมื่อแร่ดีบุกราคาตกต่ำจึงได้มีการวิจัยอย่างจริงจัง เริ่มหันมาทำเหมืองดินขาวนำออกขาย มีการขอสัมปทานเหมืองดินขาวต่อกันมาถึง 3 รุ่นรวมอายุประมาณ 100 กว่าปี ปัจจุบันมีการทำเหมืองดินขาวอย่างแพร่หลายในตำบลหาดส้มแป้นเหมืองดินขาวตำบลหาดส้มแป้น

  • ดินขาวสามารถเก็บได้นาน คงทน ไม่ขึ้นรา
  • ตัวผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

กลุ่มเซรามิกบ้านหาดส้มแป้น
หมู่ที่ 2 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
โทรศัพท์ คุณสุมาลี มาลา 08-7284-3479, 077-821-247

กลุ่มน้ำยาล้างจาน

กลุ่มน้ำยาล้างจาน
หมู่ที่ 2 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
โทรศัพท์ คุณมณี ทองแท้ 08-3505-3472

กลุ่มพิมเสนน้ำ

กลุ่มพิมเสนน้ำ
หมู่ที่ 2 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
โทรศัพท์ คุณมณี ทองแท้ 08-3505-3472

กลุ่มไม้กวาดดอกอ้อ

กลุ่มไม้กวาดดอกอ้อ
หมู่ที่ 2 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
โทรศัพท์ คุณมณี ทองแท้ 08-3505-3472

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
999 หมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
โทร. 077 862 509 E-mail : hatsompaen@hatsompaen.go.th