ข้อมูล อบต.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ในตำบล

โครงสร้างองค์กร

ผู้บริหาร
นายพนัส แต้พานิช
(นายก อบต.หาดส้มแป้น)
     
นายบุญสุข มหาทรัพย์
(รองนายก อบต.หาดส้มแป้น)
นายพิพัฒน์ กิจช่วยการ
(รองนายก อบต.หาดส้มแป้น)
นายธนู กิจช่วยการ
(เลขานุการนายก
อบต.หาดส้มแป้น)
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
999 หมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
โทร. 077 862 509 E-mail : hatsompaen@hatsompaen.go.th