ข้อมูล อบต.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ในตำบล

แจ้งร้องเรียน/ทุจริต

แจ้งร้องเรียน/ทุจริต
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อแจ้งร้องเรียน/ทุจริต
  
ชื่อ:
นามสกุล:
อีเมล์:
รายละเอียด:
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
999 หมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
โทร. 077 862 509 E-mail : hatsompaen@hatsompaen.go.th