ข้อมูล อบต.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
 
 
กิจกรรมต่างๆของ อบต.หาดส้มแป้น
การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วันแม่ พ.ศ. 2559
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2559 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน
เข้าพรรษา พ.ศ. 2559 โครงการครอบครัวจะเข้มแข็ง ความรุนแรงต้องยุติ
โครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน ค่ายวิทยาศาสตร์รวมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคใต้ตอนบน
กีฬาสานสัมพันธ์สภาเด็กและเยาวชน 14 จังหวัดภาคใต้ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักจัดรายการ
กิจกรรมอื่นๆ ของ อบต.หาดส้มแป้น
 
ข่าวสาร อบต.หาดส้มแป้น
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครงาน
26 สิงหาคม 2559 - มาตรการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอร์
26 สิงหาคม 2559 - โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
13 กรกฎาคม 2559 - โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
13 กรกฎาคม 2559 - การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
17 มีนาคม 2559 - กำหนดการประชุมประชาคมตำบลหาดส้มแป้น ประจำปี 2559
15 มีนาคม 2559 - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
17 กุมภาพันธ์ 2558 - กำหนดการประชุมประชาคม ประจำปี 2559
20 ตุลาคม 2558 - ขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด
20 ตุลาคม 2558 - ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
20 ตุลาคม 2558 - ขึ้นทะเบียนผู้พิการ
20 กุมภาพันธ์ 2558 - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
03 กุมภาพันธ์ 2558 - ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่น พ.ศ. 2558
05 มกราคม 2558 - ขอความร่วมมือชำระภาษี ประจำปี 2558
21 ตุลาคม 2557 - จดหมายข่าวรับลงทะเบียนเบี้ยความผู้พิการ
21 ตุลาคม 2557 - จดหมายข่าวขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
11 กรกฎาคม 2557 - บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมจักรยานยนต์ และให้ความรู้เกี่ยวกับ สุขอนามัย ฟรี
30 มิถุนายน 2557 - ประกาศแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560
30 มิถุนายน 2557 - ประกาศแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2558-2563
18 มีนาคม 2557 - ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น
18 กุมภาพันธ์ 2557 - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
26 ธันวาคม 2556 - ขอความร่วมมือแสดงรายการแห่งทรัพย์สิน
06 ธันวาคม 2556 - ระเบียบการขึ้นชมทะเลหมอก
23 ตุลาคม 2556 - ขึ้นทะเบียนผู้พิการ
23 ตุลาคม 2556 - ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
05 กรกฎาคม 2556 - ประกาศประกวดภาพถ่าย 2556
ดูทั้งหมด
 
คำแถลงนโยบาย
แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การติดตามประเมินผล
แผนบริหารความต่อเนื่อง
รายงานทางการเงิน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาฯ
การชำระภาษีประจำปี
คู่มือสำหรับประชาชน
หนังสือบ้านที่พ่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เข้าสู่ระบบ E-mail
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
999 หมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
โทร. 077 862 509 E-mail : hatsompaen@hotmail.com